PARKERINGSANLEGG BYGG A

P-plan med inngang til kjøpesenter

Parkeringsplass til alle leilegheitene
Sportsboder
Sykkelplasser